Reservationen

Objekt Datum Zeit Zweck Name
Kellerraum Sa, 02.10.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Bunker Sa, 02.10.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Mehrzweckraum / Küche Sa, 30.10.21 09:30 - 12:00 Bibelstudium Linda Schärer
Kapelle Sa, 30.10.21 09:30 - 12:00 Bibelstudium Linda Schärer
Kellerraum Sa, 30.10.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Bunker Sa, 30.10.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Mehrzweckraum / Küche Fr, 05.11.21 19:00 - 21:30 Bibelstudium Linda Schärer
Kapelle Fr, 05.11.21 19:00 - 21:30 Bibelstudium Linda Schärer
Kellerraum Sa, 13.11.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Bunker Sa, 13.11.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Mehrzweckraum / Küche Di, 23.11.21 17:00 - 22:00 Einführungsabend Pubertätskurs Elternklub
Kapelle Di, 23.11.21 17:00 - 22:00 Einführungsabend Pubertätskurs Elternklub
Mehrzweckraum / Küche Mi, 24.11.21 07:30 - 18:00 Kurs Pubertät Elternklub
Kapelle Mi, 24.11.21 07:30 - 18:00 Kurs Pubertät Elternklub
Mehrzweckraum / Küche Sa, 27.11.21 09:30 - 12:00 Bibelstudium Linda Schärer
Kapelle Sa, 27.11.21 09:30 - 12:00 Bibelstudium Linda Schärer
Kellerraum Sa, 27.11.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Bunker Sa, 27.11.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Mehrzweckraum / Küche Fr, 03.12.21 19:00 - 21:30 Bibelstudium Linda Schärer
Kapelle Fr, 03.12.21 19:00 - 21:30 Bibelstudium Linda Schärer
Kellerraum Sa, 11.12.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg
Bunker Sa, 11.12.21 11:30 - 18:00 Jungschar Altisberg Tim Ottersberg